Spiral
 
 
Diagram - 1 ASSP 001 Onex ASSP 002 A white
     
ASSP 004 Mica Mix ASSP 052 Navrang Chips ASSP 101 White Mop
     
ASSP 102 Golden Mop ASSP 103 Rainbow Mop ASSP 106 Black Mop
     
 
ASSP 201 Ametise ASSP 202 Sapphire